20Let

 


Dobré odpoledne, je středa 7.12.2016, 15:21. Dnes má svátek Květoslava, zítra Vratislav.

line

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

line

 

karvinsky.denik.cz

karvina.org

BENESPORT

fotbal.cz

futsal-salovyfotbal.com

AKTUALITY

25. Listopad 2016

- Aktualizace soupisek týmů ... 1.liga - Grutech, Karimpex, Gunners, Sokol Boh, Mobilka, Marsa 2.liga - La Cerveza 3. liga - Pivnice U Havířa 4. liga - Divočáci, Vegetables

Sportu zdar Váš admin ©

23. Listopad 2016

- Žádám vedoucí týmů, aby se držely dohody, která byla řečena při losování, a to že aktualizace soupisek bude prováděna jen elektronickou formou ... Důvodem je, že na sekretariátu MFK, kde pro nás částečně pracuje p. Hájková došlo k jistým organizačním změnám a pro naše účely nemá vyhrazený čas. Samozřejmě, že hledáme jiné alternativní řešeni... Bereme Vás za inteligenty, kteří si s takovou situaci umí poradit a jménem vedení KaFuLi Vám děkuji za pochopení ...

Sportu zdar Váš admin ©

21. Listopad 2016

- Nahozeny jsou výsledky 1. ,2. a 3. ligy, aktualizoval jsem i tresty ... střelci budou zítra večer ...

- Prosím všechny, aby se řidili provoznímy řády a sledovali zápasy z tribůn. Diváci a fandové nemají v prostoru střídaček co pohledávat. Během zápasu smí byt na lavičce jen hráči a realizační tým uvedený v zápise utkání ... rozhodčí to budou striktně vyžadovat a nebudou takové jednání tolerovat ! Děkuji za pochopení, je to ve Vašem zájmu.

Sportu zdar Váš admin ©

18. Listopad 2016

- Zdravím všechny... tak o víkendu konečně začíná i 1. a 2. liga.

- aktualizace vaších soupisek... např. týmy: Rytíři, Maxim, Vigo, Oma a Zenit a další

Sportu zdar Váš admin ©

10. Listopad 2016

- Zdravím všechny... o víkendu začíná 3. 4. a OLD BOYS liga.

- a jen připomínám, že hráči mladší 18.ti let musí mít podepsané "Čestné prohlášení zákonného zástupce"

- čekal jsem do poslední chvíle na aktualizace vaších soupisek... během zítřejšího dopoledne vše nahodím

Sportu zdar Váš admin ©

07. Listopad 2016

- Snad vše připraveno :)))

- Aktualizace stránek ... V DOKUMENTECH přídáno "Čestné prohlášení zákonného zástupce"

Sportu zdar Váš admin ©

30. Říjen 2016

- Ve čtvrtek 27. 10. 2016 úspěšně proběhla valná hromada Futsal Karviná z.s. a losování soutěže. Z přihlášených 66 mužstev se valné hromady zúčastnilo 51 vedoucích týmů. Vedení Karvinského futsalu tím to děkuje Všem za hojnou účast. Ve zkratce Vás seznámím s novinkami …

- Schválily se nové stanovy, vznikla nová kontrolní komise / význam a popis funkce viz. stanovy, v KONTAKTECH najdete jména členů /, bude změněna korespondenční adresa spolku.

- Schválil se návrh pro vytvoření nových komisi … Disciplinární komise a komise rozhodčích … Pro vytvoření a fungování je potřeba minimální počet 3 členů … Jestli máte chuť a čas přihlaste se nám, nebo navrhněte vhodné kandidáty.

- Schválil se nový způsob aktualizací soupisek … Aktualizovanou a oskenovanou soupisku zašle vedoucí týmu na futsalovy email: info@futsalkarvina.cz v předmětu bude uvedena soutěž a tým / např.: 2.liga – SK SARTORIS / nejpozději do čtvrtku, po potvrzení a za archivování Vám bude obratem nebo nejpozději do pátku 14:00 zpět odeslána a hráč může o víkendu nastoupit.

- Co se týče herního systému soutěže, došlo k mírním korekcím…

- První liga 16 týmů a beze změn / základní část + Play Off /a sestupují 2 týmy,

- V druhé lize 16 týmů a a postupují i sestupují 2 týmy,

- Třetí liga 16 týmů a beze změn a postupují i sestupují 2 týmy,

- Čtvrtá liga 13 týmů základní část + nadstavba / týmy si berou body za základní části/ a postupují i sestupují 2 týmy,

- Old Boys 5 přihlášených týmů, základní část se odehraje 3-kolově + Play Off 4 nejlepších týmů.

- Na stránkách intenzivně pracuji a budu je postupně aktualizovat … je to časově náročnější, prosím o trpělivost.

Sportu zdar Váš admin ©

04. Říjen 2016

- V DOKUMENTECH aktualizovány veškeré potřebné soubory... Termín odevzdání přihlášky a zaplacení startovného - středa 19.10.2016, Valná hromada + losování - čtvrtek 27.10.2016 v 17:30 Bowling Bar Kovona.

- Úřední hodiny, pro účely odevzdání přihlášky a zaplacení startovného ...

- Pondělí a Středa 15:00-17:00 Kovona sekretariát MFK

- Úterý 10:00-12:00 sekretariát na novém stadionu MFK

- Kontak: paní Hájková tel: 596311252

- Citace p. Osičky

Dobrý den přeji,

kvapem se nám blíži začátek soutěže a Valná hromada, tak zde píši některé důležité věci a informace, aby Valná hromada proběhla s plnou informovanosti. V prvé řadě je si třeba uvědomit, že se musí schválit nové stanovy, tak je třeba si je prostudovat a případně se k nim, nebo k některým bodům vyjádřit, pokud máte potřebu. Zároveň s tím chci upozornit, že je potřeba používat nové tiskopisy (soupiska, přihláška), které by měly být na naších stránkách, případně Vám je mohu zaslat na e-mail.

Abych se dostal k Valné hromadě, jedním z bodů budou stanovy a jejích možností. Nově se bude volit Kontrolní komise, která bude kontrolní komisí a současně i revizní. A nově Vám dáváme možnost, že se od nového ročníku mohou zřídit další komise. Určitě je nejvíce ožehavá disciplinární komise, která pokud se zvolí, tak by měla být minimálně tříčlenná a bude rozhodovat o trestech hráčů, případně oddílů. Tedy máte možnost si rozhodovat sami o sobě v souladu s pravidly a našimi dokumenty. Takže můžete navrhnout její tři členy a VV je odhlasuje a nebude v tomto rozhodovat neoblíbená správní rada. Taktéž je možnost zřídit komisi rozhodčích, případně delegátů, (nebo jinou podobnou komisi), která by docházela a dohlížela na rozhodčí v rámci řízení soutěží a dávala podněty pro případné řešení. Už by to nebylo, jedná paní povídala, ale oficiální výstup z komise, který je podkladem pro další jednání. Všechny zřízené komise by měly být minimálně tříčlenné a jejich členové musí být členy Futsal Karviná a navrženi a zvolení na VV. Tímto dostáváte možnost si o spoustě věcí rozhodovat v rámci Vaší působnosti v souladu s "legislativou" Futsalu.

Dále bych chtěl vyzvat všechny členy, kteří se nějakou činnosti chtějí podílet na rozvoji a posunu dopředu, Futsalu Karviná, ať se přihlásí s podněty. Dnes je široká škála působnosti, případně oblasti, kde si lze "sáhnout" na nějaké dotace, nebo granty, nebo být součástí nějakého projektu, tak lze spolupráci poskytnout na této bázi. V našem okruhu je jistě mnoho schopný a vzdělaných lidí, kteří nám všem mají co nabídnout a tímto Vás oslovujeme a případně žádáme o spolupráci. Naše fungování by mělo být o vzájemné toleranci a poskytnutí spolupráce. Jakékoliv podněty, případně nabídky, sdělení a podobné věci, nám můžete přednášet na Valné hromadě. Spolek je to náš a pro nás a takhle by jsme se k němu všichni měli stavět. Jsme otevření diskuzí v mnoha oblastech.

Sportu zdar Váš admin ©

22. Září 2016

- Dne se sešlo úzké vedení KaFuLi, za účelem připravit a nachystat nový ročník soutěže. Nejdůležitější body:

- V DOKUMENTECH je ke staženi a k prostudování "NÁVRH STANOV", které se budou schvalovat na valné hromadě při losování soutěže. Prosím o prostudování !!!

- Během příštího týdne bude v DOKUMENTECH aktualizována "PŘIHLÁŠKA DO LIGY 2016/2017". Za tím jen předběžně !!! ... Termín odevzdání přihlášky a zaplacení startovného - středa 19.10.2016, Valná hromada + losování - čtvrtek 27.10.2016 v 17:30 Bowling Bar Kovona. Dojde k mírnému navýšení startovného ... 1.liga na 4500Kč a ostatní ligy 4000Kč.

- Z personálních důvodů budou přesně stanoveny termíny a časy úředních hodin na sekretariátu pro účely "Karvinské Futsalové Ligy".

- Vedení KaFuLi hledá mladou krev, pro posílení týmu. Ochotnou aktivně se podílet při rozvoji našeho futsalu. Více na valné hromadě ...

Sportu zdar Váš admin ©

...další...

Informace:
Hort Petr +420 603 463 132, Orsag Zdenek +420 603 235 650, Hricík René +420 724 118 947

 
Copyright 2007 Pablo + Donk3y - donk3y@centrum.cz