ČLÁNEK

Rozhodnutí Disciplinárně-sportovní komise

20.12.2019 | redakce

Rozhodnutí Disciplinárně-sportovní komise

Zápis č. 1/12/2019

ze zasedání Sportovně disciplinární komise FUTSAL Karviná

Datum 18.12. 2019

Čas 18:00

Účastníci:

Robert Sendrei – předseda komise

Kamil Pustay – člen

Daniel Kijonka – člen

Petr Voznica – člen

Omluven:

Igor Madari - člen

Program:

 • Projednání odvolání vedoucího mužstva „Hospůdka Čmelák“ pana Karla Šlachty k udělenému trestu, kontumaci zápasů mužstva „Hospůdka Čmelák“ odehraných 1.12. 2019
 • Usnesení
 • Závěr
 1. Projednání odvolání vedoucího mužstva „Hospůdka Čmelák“ pana Karla Šlachty k udělenému trestu, kontumaci zápasů mužstva „Hospůdka Čmelák“ odehraných 1.12. 2019

Sportovně disciplinární komise Futsal Karviná (dále jen SDK) projednala neoficiální odvolání vedoucího mužstva „Hospůdka Čmelák“ pana Karla Šlachty k udělenému trestu, kontumaci zápasů mužstva „Hospůdka Čmelák“, odehraných 1.12. 2019 za neoprávněný start hráče pana Tomáše Štrby.

 1. Usnesení

SDK Futsal Karviná se jednohlasně shodla a vydává následující stanovisko:

 • Forma, kterou bylo odvolání podáno, není v souladu s herním řádem FUTSAL Karviná. Není možné podat odvolání formou „komentáře“, byť na oficiálních stránkách, FACEBOOK-u FUTSAL Karviná. Odvolání musí proběhnout písemnou formou a to podáním na sekretariátu FUTSAL Karviná, případně zasláním této žádosti e-mailovou formou minimálně na sekretariát FUTSAL Karviná a předsedu SDK pana Roberta Sendreie.
 • Bez ohledu na uvedené v bodě a), SDK Futsal Karviná udělený trest opakovaně prozkoumala a vyhodnotila.Přesto se opět jednohlasně shodla, že udělený trest je přiměřený, oprávněný, neměnný a konečný.
 • V rámci objektivity byl udělený trest konzultován dne 19.12. 2019 i s členy správní rady, kteří jednohlasně stojí za rozhodnutím SDK.

 1. Závěr

SDK opakovaně apeluje na hráče a kapitány jednotlivých mužstev napříč všemi soutěžemi (1. – 4. liga a OB liga), že:

 • Je povinností každého hráče, který obdržel trest, sledovat a ujistit se, že jsou splněny všechny podmínky pro jeho případný start. Tzn., že má uhrazeny všechny udělené pokuty, a že nenastoupil v utkáních, pro něž mu byl udělen trest zastavení činnosti.
 • Je povinností všech kapitánů mužstev sledovat a ujistit se, že jsou splněny všechny podmínky propřípadný start všech hráčů uvedených v zápise o utkání, který stvrzují svým podpisem. Tzn., že podpisem zápisu o utkání stvrzuje oprávněnost startů jednotlivých hráčů.

Zapsal: Kamil Pustay

Schválil: Robert Sendrei – předseda SDK

Dne:19.12. 2019


Krátké zprávy

Slavnostní zakoncění

24.2.2020 - Blíží se termín slavnostního zakončení KaFuLi pro ročník 2019/2020. Upozorňujeme na skutečnost, že Všechny aktuálně rezervované vstupenky je nutno vyzvednout a zaplatit do 29.02.2020, jinak budou dány opět do dalšího prodeje.

Fotogalerie play off OLD BOYS a I. ligy

9.2.2020 - Ve fotogalerii si můžete prohlédnou fotodokumentaci z letošních zápasů play off 1. ligy a OLD BOYS ligy.

Kapitán a brankář

6.2.2020 - Obracíme se na účastníky víkendových play off 1. ligy a OLD BOYS ligy s prosbou, aby kapitání respektovali pravidlo 4 - výstroj hráčů "Kapitán družstva musí být na levém rukávu zřetelně označen páskou z látky nejméně 3 cm široké, kteráje výrazně barevně odlišná od barvy jeho dresu a která je snadno navlékatelná" a byli takro řádně označení. Dále prosíme o skutečnost, aby i brankáři měli na svých dresech číslo, které bude korespondovat se zápisem o utkání. Futsalu zdar

Žádost o sponzorský dar do tomboly

3.2.2020 - Jak jsme již dříve avizovaly, dne 28.03.2020 proběhne slavnostní zakončení futsalových soutěží, které je spojeno i se společenskou událostí – plesem. Již tradičně na tomto slavnostním zakončení probíhá tombola. Proto se obracíme na všechny naše členy s žádostí o sponzorský dar do této tomboly. Budeme rádi za každý příspěvek a to v jakékoliv formě. Je nás mnoho členů, tak doufáme, že se mezi námi najdou tací, kteří by rádi přispěli. V případě zájmů nás kontaktujte buď zde, nebo na našem facebooku, případně telefonicky přes pana Zdeňka Orsága (+420603235650) nebo na našem e-mailu futsalkarvina@seznam.cz