ČLÁNEK

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - VHODNÁ SPORTOVNÍ OBUV

17.12.2022 | redakce

Dne 17.12.2022 došlo na hale Kovona v utkáních třetí ligy k situaci, kdy hráč v rámci KaFuLi nastoupil do utkání v nevhodné obuvi – v turfech. Tímto jednáním došlo ze strany spolku Futsal Karviná z.s. a tohoto hráče k porušení provozního řádu pronajaté sportovní haly. Správcem tohoto sportoviště bylo naštěstí zjištěno, že nedošlo k výraznému poškození sportoviště. Pravidla futsalu Karviná jsou v oddíle 4 – výstroj hráčů nastavena tak, aby co nejméně neúměrně zatěžovala náklady našich členů, a jsou v tomto bodě víceméně stejná od svého vzniku. Ale jelikož došlo k této nepříjemné situaci, kdy nebyl použit zdravý rozum, tak dojde k úpravě tohoto pravidla.

Vzhledem k této skutečnosti Futsal Karviná z.s. vydává toto mimořádně opatření, které je okamžitě platné a závazné pro všechna utkání v rámci KaFuLi ve vnitřních prostorech, aby eliminovala porušování provozního řádu hal ze strany naších členů:

Na hrací plochu bude umožněn vstup hráčům pouze ve vhodné a čisté sportovní obuvi s hladkou podrážkou, která je určena pro sálové sporty a která nepoškozuje povrch stíráním podešve (tmavé šmouhy) nebo poškrábáním (např. zadřenými kamínky ve spárách podešve). Hráči v nevhodné obuvi nebude umožněno zasáhnout do utkání.

Mimořádné opatření

Krátké zprávy

Přihlášky a startovné

18.10.2023 - Blíží se termín uzavírek přihlášek do KaFuLi. Upozorňujeme na skutečnost, že nestačí odevzdat jen přihlášku, nebo zaplatit jen startovné do 20.10.2023. Kdo nebude mít zaplaceno startovné a současně odevzdanou přihlášku, tak do soutěží nebude zařazen.

Uzavření soupisek letního poháru

11.5.2023 - Upozorňujeme na skutečnost, že zítra je uzávěrka soupisek pro letní pohár 2023. Po tomto datu již nepůjde soupisky doplňovat.

Vyzvednutí rezervace vstupenek na ples

22.2.2023 - Žádáme tímto všechny zájemce o ples, kteří mají rezervováne vstupenky, aby si je vyzvedli v co nejkratší době u Zdeňka Orsága anebo Tomaše Závodného. Děkujeme za spolupráci a spolu jsem silnější

Turnaj 11.02.2023

10.2.2023 - Z důvodu nemoci a zranění hráčů týmu FC Revolution, tak dochází ke kontumaci jejich zápasů ve prospěch soupeřů a pořadí tohoto turnaje je upraveno následovně: 1 utkání - FC Brunu - Tygři; 2 utkání Riviéra KA 4 - FC Bruno; 3 utkání Riviéra KA 4 - Tygři.