ČLÁNEK

Valná hromada a los KaFuLi

31.10.2021 | redakce

Dne 27.10.2021 proběhla valná hromada Futsalu Karviná a losování KaFuLi pro ročník 2021/2022. Na valné hromadě byl zvolen nový člen správní rady za odstupujícího Ing. Kamil Pustay. Zvolen byl Miškovič Lukáš. Futsal Karviná z.s. děkuje panu Ing. Kamil Pustay za jeho působení ve spolku a přeje do jeho dalších činností mnoho úspěchu. Dále byli zvoleni nový členové kontrolní komise a to Závodný Tomáš a Lukosz Petr a Futsal Karviná jim děkuje za jejich zájem pracovat pro spolek.

Teď už k samotným soutěžím. První a druhá liga má 16 účastníků a hrací model je stejný, jako předešlé ročníky. Letos se do soutěží přihlásilo 44 týmů a proto je 3 liga o 12 účastnících a proto bylo rozhodnuto, že po odehrání základní částí se odehraje ještě nadstavba a to tak, že se vzájemně střetnou týmy od 1 až 3 místa, 4 a 6 místa atd. Výsledky utkání se započítávají do získaných bodů, ale s tím, že týmy ze 4, 5, 6 místa již nemůže přeskočit týmy výše postavené apod.

Los soutěží je již na stránkách a to po záložkou ročník 2021/2022.

Soupisky:

Na valné hromadě se měly odevzdávat soupisky, kdy spousty klubů tak neučinila. Tak Vás vyzýváme k urychlenému zaslání na e-mail: futsalkarvina@seznam.cz. Soupisky budou převedeny na stránky, potvrzeny a odeslány na e-mail. Samotné soupisky už se nemusí nosit na utkání a přehled hráčů, kteří mohou startovat v utkání je vždy uvedený na stránkách. Rozhodčí tyto soupisky již nekontroluji před utkáním. Soupisky bude možno vždy aktualizovat do pátku na e-mail. Soupisky jednotlivých týmů na webu si budou muset odpovědné osoby členských klubů zkontrolovat, že tam mají uvedeny všechny hráče.

COVID-19:

Před každým utkáním musí zajistit odpovědné osoby klubů, že všichni hráči, kteří nastupují do utkání, plní aktuální platné proti epidemiologické opatření platné v době konání utkání a to vyhlášené vládou ČR, ministerstvem zdravotnictví, případně Krajskou hygienickou stanicí.Dále žádáme všechny hráče, členy spolku a případné diváky a fanoušky, aby dodržovali tato opatření jak pro nastoupení do utkání, tak pro vstup do vnitřních prostor. Za dodržování a vzájemný respekt děkujeme.

Dále bylo rozhodnuto, že všechny členské kluby musí udělat maximu pro to, aby se každé utkání a kolo odehrálo v maximálním množství. Kdyby se stalo, že tým bude dán do karantény/izolace, tak je nutno co nejdříve kontaktovat správní radu k vydání nějakého opatření/rozhodnutí. Kluby by měly nastoupit do utkání, když by měly k dispozici odpovídající počet hráčů (4+1), nebo se mohou rozhodnout pro kontumaci utkání (tyto kontumace se nezapočítávají do počtu možných 3 kontumací). Futsal Karviná z.s. bude vyžadovat rozhodnutí KHS o karanténě/izolace, pro všechny hráče, kteří nemohou do utkání nastoupit. Nebo je zde možnost odehrát utkání v náhradním termínu po vzájemné dohodě klubů a to Kterékoliv hale v rámci pravidelného trénování. Náklady na rozhodčí v utkání a taktéž náklady na halu za toto utkání jdou za spolkem. Ostatní další náklady si hradí členský klub. Z tohoto důvodu jsou na webu umístěny kontakty na odpovědné osoby klubů.

Krátké zprávy

Letní pohár

13.4.2022 - Zítra je uzávěrka přihlášek do Karvinského letního poháru. Kdo má v úmyslu se ho zúčastnit, tak má zítra poslední možnost.

Nominace do all stars 1. ligy

27.2.2022 - Zítra bude končit hlasování o nejlepšího hráče prvních čtyř týmů pro nominaci do all stars 1. ligy.

Utkání zatím stále bez diváků

15.12.2021 - Upozorňujeme na skutečnost, že utkání KaFuLi nadále probíhají bez účasti diváků. Moc děkujeme za respektování tohoto rozhodnutí. Futsalu zdar.

Oprava Quatro Reklama - Veterán Team

5.12.2021 - Dnes byl opraven los druhé ligy, kde došlo k záměně týmů Quatro Reklama a Veterán Team a zápasy byly opraveny dle rozpisu. Proto upozorňujeme tyto týmy, aby si překontrolovaly los na stránkách. Taktéž prosíme ostatní týmy, aby se koukly na svůj los na webu, zda odpovídá realitě (losu dle losování na VH).