ČLÁNEK

Poděkování vedení města a informace k soutěžnímu ročníku 2022/2023

15.09.2022 | redakce

Dne 14.09.2022 se sešla správní rada Futsalu Karviná z.s. a projednávala záležitosti spojené s fungováním spolku Futsal Karviná a blížící se soutěžní ročník 2022/2023.

Poděkování Statutárnímu městu Karviná za poskytnutí dotace

I v tomto roce byla spolku Futsal Karviná z.s. od Statutárního města Karviná schválena a poskytnuta účelová dotace z Fondu primátora města Karviné. Tato finanční výpomoc byla/bude použita na podporu a rozvoj činnosti spolku, konkrétně na pronájem sportovních areálů, hrazení nákladů na rozhodčí, pořízení cen družstvům. Přidělená dotace velmi pomohla k zajištění činnosti našeho spolku.

Touto cestou bychom chtěli jménem spolku Futsal Karviná z.s. vedení Statutárního města Karviná v čele s jeho primátorem Ing. Janem Wolfem velice poděkovat, že i v letošním roce se nám opět dostává velké podpory, které si velmi vážíme a nadále věříme v oboustranně spokojenou spolupráci v dalších letech. Děkujeme a přejeme jim mnoho úspěchu v blížících se komunálních volbách, v kterých mají naší plnou podporu.

Nyní k základním informacím.

Soutěže by se měli rozjet v první polovině listopadu 2022. Startovné pro ročník 2022/2023 bylo stanoveno následovně:

První liga startovné ve výši 8 000,- Kč

Old boys liga startovné ve výši 6 000,-Kč

Ostatní soutěže startovné ve výši 7 000,-Kč

Ve výši startovného je přiměřeně zohledněna aktuální energetická krize, kdy nelze predikovat, jak ovlivní krize ceny energií a s tím spojené nájmy hal v období topné sezóny. Všichni vnímáme určitě kolem sebe, jak se vše vyvíjí.

Startovné zaplatit a odevzdat řádně vyplněnou přihlášku do 19.10.2022

Losování Karvinské futsalové ligy – středa 26.10.2022 v 18,00 hod. / Spolkový dům

Aktualizované formuláře lze již stahovat ze stránek v dokumentech.

Veškeré dokumenty lze opět zasílat elektronickou komunikací a to na známý e-mail: futsalkarvina@seznam.cz a startovné uhradit na účet spolku: Číslo účtu spolku: 1728635329 / 0800, Česká spořitelna a.s., variabilní symbol - název týmu uvedeného v přihlášce do soutěžního ročníku 2022/2023.

Krátké zprávy

Letní pohár

13.4.2022 - Zítra je uzávěrka přihlášek do Karvinského letního poháru. Kdo má v úmyslu se ho zúčastnit, tak má zítra poslední možnost.

Nominace do all stars 1. ligy

27.2.2022 - Zítra bude končit hlasování o nejlepšího hráče prvních čtyř týmů pro nominaci do all stars 1. ligy.

Utkání zatím stále bez diváků

15.12.2021 - Upozorňujeme na skutečnost, že utkání KaFuLi nadále probíhají bez účasti diváků. Moc děkujeme za respektování tohoto rozhodnutí. Futsalu zdar.

Oprava Quatro Reklama - Veterán Team

5.12.2021 - Dnes byl opraven los druhé ligy, kde došlo k záměně týmů Quatro Reklama a Veterán Team a zápasy byly opraveny dle rozpisu. Proto upozorňujeme tyto týmy, aby si překontrolovaly los na stránkách. Taktéž prosíme ostatní týmy, aby se koukly na svůj los na webu, zda odpovídá realitě (losu dle losování na VH).