ČLÁNEK

Informace o dalších krocích Futsalu Karviná z.s.

30.06.2020 | redakce

Od konce soutěží už uplynula dlouhá doba a proto je potřeba informovat členy o dalších krocích a plánech Futsalu Karviná z.s.

Z důvodu přetrvávajícího výskytu onemocnění koronaviru COVID-19 na území České republiky musí spolek přikročit k dalším nepříjemným krokům. Krajská hygienická stanice v Moravskoslezském kraji od úterý 30. června do odvolání zavádí na území obce Karviná mimo jiné:

  • omezení maximálního počtu osob ve stejný čas na hromadných akcích uvnitř i venku na 100 (na akcích bez hlediště je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, k dispozici je dezinfekce), v případě sektorů platí maximální počet 100 osob v každém sektoru.

S ohledem na výše uvedené restrikce na území města Karviné musí spolek upustit od pořádání plánovaného slavnostní vyhlášení v areálu Loděnice v jižní části zámeckého parku (park Boženy Němcové), které mělo proběhnout v termínu pátek 17.07.2020 nebo v sobotu 18.07.2020.

Nastalá situace nás mrzí, ale musíme ji plně akceptovat, jelikož ochrana zdraví naších členů a obyvatelstva je prvořadá a dále je bezpředmětné pořádat slavnostní vyhlášení ročníku pouze pro omezený počet členů. Vývoj situace budeme nadále sledovat a případně na zmírnění restrikcí reagovat.

Aktuálně pracujeme s dvěma možnostmi řešení celé záležitosti.

První prioritní varianta vyřešení slavnostního vyhlášení ročníku 2019/2020 po zmírnění restrikci je taková, že proběhne ve sportovním areálu Kovona současně s pořádáním a vyhlášením pravidelného letního poháru (jednodenní, nebo dvoudenní turnaj). K tomuto účelů se snažíme zajistit pronájem prostoru uzavřené restaurace Na Kovoně.

V případě, že nám restrikce nedovolí pořádat letní pohár, respektive i slavnostní vyhlášení ročníku 2019/2020 Na Kovoně do půlky srpna, tak proběhne „pouhé“ předání cen umístěným oddílům a jednotlivcům v omezeném množství. Místo předání by se řešilo operativně a to pouze za přítomností jednotlivých zástupců a členů správní rady a mělo by proběhnout koncem srpna 2020.

Jelikož se jedná 25 ročník KaFuLi, tak preferujeme spíše variantu slavnostního vyhlášení, ale jsme si vědomy skutečností, že celou záležitost nelze do nekonečna protahovat.

Dále má Futsal Karviná v plánu před samotnými soutěžemi pořádat nultý ročník turnaje OLD BOYS. O jeho realizaci by jsme dále informovali, pokud se opět rozvolní bezpečnostní opatření.

Krátké zprávy

Přihlašené týmy do KaFuLi

22.10.2021 - Do letošního ročníku KaFuLi bylo přihlášeno celkem 44 týmů. Což by mělo znamenat, že první liga by měla být 16 členná, druhá liga také 16 a třetí liga 12 týmů. Zařazení týmů do soutěží napíší později. Musím se k tomu dostat, což bude asi nejdříve v úterý. Tak prosíme o trpělivost.

Zrušení 3-týdenní soutěže

9.6.2021 - S ohledem na nízký zájem týmu o krátkodobou soutěž, tak byl tento záměr zrušen a tímto tedy definitivně ukončen ročník 2020/2021.

Doplatel startovného 1. ligy

28.11.2020 - Jen dáváme na vědomí, že doplatek 1000,-Kč startovného se týká pouze týmů, které byly přeřazeny z druhé ligy do první (Rovers, FT Galaxy Karviná, FC Zenit Karviná, Riviéra Ka-4) a hradily startovné 5.000,-Kč. Ostatních týmů skrze všechny soutěže se tento doplatek netýká.

Konec přihlášek KaFuLi

10.11.2020 - Blíží se termín odevzdávání přihlášek do KaFuLi. Kdo ještě přihlášku nepodal, tak tak může učinit do 15.11.2020. Poslední úřední doba na přijetí přihlášek a zaplacení startovného je ve čtvrtek 12.11.2020 od 15:00 do 17:00 na městském stadiónu v Karviné. Následně už jen po individuální dohodě na e-mailu – futsalkarvina@seznam.cz (preferovaná varianta), nebo telefonicky u předsedy spolku nebo dalších členů správní rady (nejpozději ale do 15.11.2020).