ČLÁNEK

Podmínky účastí na utkáních KaFuLi

01.11.2021 | redakce

Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu (tj. osob přímo se účastnících utkání) je povolena za následujících podmínek:

1) evidenci osob přímo se účastnících utkání pro potřeby epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví – zápis o utkání KaFuLi. Každé družstvo je povinno pro tyto potřeby nahlásit rozhodčímu jednu kontaktní osobu a uvést její telefonní číslo pro případné epidemiologické šetření;

2) utkání se mohou účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19;

3) u osob přímo se účastnících utkání v rámci neměnného kolektivu se prokazování bezinfekčnosti nevyžaduje,

4) rozhodčí jsou povinny prokázat bezinfekčnost

Přítomnost diváků je povolena za následujících podmínek:

utkání se mohou jako diváci účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a zároveň splňují (s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku) podmínky bezinfekčnosti, jejichž splnění bude kontrolováno a osoba účastnící se utkání jako divák je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, nebude takové osobě neumožněn vstup na utkání,

Podmínky bezinfekčnosti:

1) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,; pro osoby přímo se účastnící sportovní přípravy a sportovních utkání platí, že pro účely těchto aktivit je platnost RT-PCR testu 7 dní, nebo

2) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník; pro osoby přímo se účastnící sportovní přípravy a sportovních utkání platí, že pro účely těchto aktivit je platnost rychlého antigenníhoPOC testu (RAT) 7 dní, nebo

3) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem o provedeném očkování, nebo

4) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

5) osoba na místě podstoupí na vlastní náklady rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování (použití laickou osobou), s negativním výsledkem.


Částečná citace z rozhodnutí MZČR:

V případě sportovní přípravy profesionálních sportovců, sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 s tím, že negativní výsledek antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní; písmeno c) platí obdobně,

Krátké zprávy

Víkendové kolo v ohrožení

24.11.2021 - Upozorňujeme na skutečnost, že se nemusí víkendové kolo vůbec odehrát. Hejtman už oficiálně chce ve spolupráci s hygienou zakázat hromadné akce. Tak prosím sledujte komunikační média. https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/hejtman-ms-kraje-ivo-vondrak-pozadal-hygienu-o-omezeni-akci-20211124.html?fbclid=IwAR0liPwFrJkDvfYBLjPEVvrgduowMEwIweeZYRKf9xIQspv5IsFKepi5zp4

Nová opatření

22.11.2021 - Množí se nám dotazy ohledně toho, jak budou dále probíhat soutěže Futsalu Karviná a zda vůbec budou pokračovat, jelikož aktuálně pro sport v hale platí O+N. Dnes od 18:00 zasedá správní rada a následně uvedeme nějaké informace.

Zápasy bez diváků

17.11.2021 - Dnes rozhodla správní rada o odehrání utkání bez diváků. Další kola do odvolání budou probíhat "za zavřenými dveřmi". V pondělí proběhne další jednání správní rady, která projedná opatření, které se dají v brzké době očekávat, ze strany vlády.

Chyba tabulek

15.11.2021 - O chybě v tabulkách víme a pracuje se na jejím odstranění. Tak prosíme o trpělivost a omlouváme se za komplikace.